Gebouwen

Elk bedrijfs- of kantoorgebouw moet verzekerd worden met een polis op maat.
Hetzelfde geldt voor uw machines, materialen en koopwaar.