Auto

Gaat u met de auto de weg op? Dan is een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid verplicht. Die vergoedt schade aan derden, zowel stoffelijk als lichamelijk, waarvoor u aansprakelijk bent.

Naast deze verplichte verzekering zijn extra waarborgen mogelijk:

  • Kleine omnium: deze waarborg zorgt voor de vergoeding van schade aan uw wagen door brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met dieren
  • Stoffelijke schade: deze waarborg vormt samen met de kleine omnium de Grote omnium. U bent verzekerd voor schade aan uw voertuig als gevolg van een ongeval in fout, vluchtmisdrijf, vandalisme, ... Het gaat om materiële schade die niet verhaalbaar is bij een aansprakelijke derde.
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke schade en medische kosten van de bestuurder na een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde
  • Bijstand na pech
  • Aanhangwagen

Contacteer voor meer informatie of een offerte.