Rechtbijstand

In alle rechtsdomeinen op de markt aanwezig kunnen wij u polissen aanbieden: rechtsbijstand voor voertuigen, privéleven en beroepsactiviteiten, maar ook allriskpolissen, standaardpolissen en maatwerk.
Met een rechtsbijstandverzekering bent u zeker dat uw belangen en rechten verdedigd worden en dat er alles aan gedaan wordt om u te vergoeden. Deze polis voorziet ook een terugbetaling van de honoraria van advocaten en experten, alsook de kosten van een eventuele rechtsvordering.

Neem contact op voor meer informatie.