Zwembad

Zwembaden verzekeren is eerder uniek op de verzekeringsmarkt.
Wat mag u verwachten?

  • Vergoeding van alle materiële schade aan de luiken en hun mechanisme, aan de liner en aan de zonnecollectoren.
  • Terugbetaling van schade door natuurrampen en door wild, vee of paarden.
  • Dekking voor de vervuiling en het verlies van het zwembadwater.
  • Bescherming na storm of diefstal van zwembadmeubilair en schoonmaak-apparaten, zelfs als deze voorwerpen zich in openlucht bevinden.
  • Dekking van schade aan de technische uitrusting van het zwembad: filterinstallaties, pompen, …
  • Een schadevergoeding bij ongeval: medische kosten, blijvende invaliditeit en overlijden.